FIZJOPEDIA.PL - NIEZALEŻNY PORTAL NAUKOWO-INFORMACYJNY POŚWIĘCONY FIZJOTERAPII
Fizjopedia.pl Niezależny portal naukowo-informacyjny poświęcony fizjoterapii Start Fizjopedia Klub Blog Biblioteczka Nauka Who is who Multimedia Na wesoło Pasaż O Portalu P R Z Y Ł Ą C Z S I Ę D O K L U B U F I Z J O P E D I I REKLAMA Strona ma charakter informacyjny i popularyzujący wiedzę z zakresu fizjoterapii. Redakcja Portalu nie bierze odpowiedzialności za skutki praktycznego wykorzystania treści zawartych na stronie. Portal Fizjopedia.pl nie bierze odpowiedzialności za treść reklam, umieszczonych na stronach portalu oraz za treści publikowane przez Czytelników na forach dyskusyjnych.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały umieszczone na stronach portalu są własnością intelektualną Fizjopedia.pl. Kopiowanie i wydruk bez podania źródła traktowane będą jako działania na szkodę portalu Fizjopedia.pl i ścigane wszelkimi, przewidzianymi prawem, środkami.   (c) Fizjopedia.pl, 2008-2013  Fizjopedia.pl Niezależny portal naukowo-informacyjny poświęcony fizjoterapii Organizatorzy: Oddział Zachodniopomorski Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  Miejsce spotkania: Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Papieża Pawła VI 4  Data i godzina rozpoczęcia: 14 grudnia 2013, godz. 10:00  Patronat Honorowy Konferencji: Zaproszeni prelegenci mgr Anna Dolczewska-Samela psycholog kliniczny Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (Poznań), Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy (Poznań), Wyższa Szkoła Humanistyczna Milenium (Gniezno), Prywatna praktyka psychologiczna (Poznań)  mgr Lidia Łukaszewicz neurologopeda Prywatny gabinet neurologopedyczny (Szczecin), Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach  dr Maciej Krawczyk fizjoterapeuta II Klinika Neurologiczna, Instytut Neurologii i Psychiatrii (Warszawa), Akademia Wychowania Fizycznego (Warszawa)  mgr Tomasz Borowski fizjoterapeuta, językoznawca Uniwersytet Gdański (Gdańsk) ProFizjo Medica (Starogard Gdański), Fizjopedia.pl - Niezależny portal naukowo-informacyjny poświęcony fizjoterapii  Piotr Szczotka dyplomowany masażysta, lic. promocja zdrowia Instytut Bodywork (Poznań)  mgr Wojciech Kozłowski fizjoterapeuta, terapeuta SI Integracja Sensoryczna (Poznań) Program Konferencji Rejestracja poprzez stronę www.fizjoterpeuci.org (zakładka “Szkolenia”) Opłata rekrutacyjna : studenci I stopnia – 20 zł, pozostali – 30 zł  Opłaty prosimy wpłacać na poniższe konto bankowe z dopiskiem: „Relacja z pacjentem jako istotny element pracy terapeuty” Numer konta: 23 1020 1097 0000 7602 0193 8604 Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska ul. Majdańska 12, 04-088 Warszawa Każdy z Uczestników otrzymuje certyfikat uczestnictwa oraz bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród Wszelkie pytania prosimy kierować do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Radosława Dzikonia tel. 601 360 327 e-mail: fizjo@autograf.pl  Serdecznie zapraszamy! Komitet Organizacyjny Konferencji Warunki uczestnictwa Patronat medialny i Partnerzy Fizjopedia.pl Niezależny portal naukowo-informacyjny poświęcony fizjoterapii Rejestracja on-line 09:00 Rejestracja uczestników 10:00 mgr Tomasz Borowski:      "Neurolingwistyka i logoterapia w praktyce fizjoterapeutycznej, czyli jak rozmawiać      z pacjentem, by osiągnąć sukces w terapii" 10:45 Dyskusja 11:00 mgr Anna Dolczewska-Samela:      "Praca z pacjentem oparta na relacji jako punkt wyjścia w procesie leczenia i rehabilitacji" 11:45 Dyskusja 12:00 mgr Wojciech Kozłowski:     "Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na postrzeganie rzeczywistości i komunikację" 12:45 Dyskusja 13:00-14:00 Przerwa obiadowa. Zwiedzanie stoisk wystawowych 14:00 dr Maciej Krawczyk :      "Rola pozawerbalnej stymulacji chorych w czasie fizjoterapii po ogniskowym uszkodzeniu       ośrodkowego układu nerwowego" 14:45 Dyskusja 15:00 mgr Lidia Łukaszewicz:      "Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych u osób z ciężką postacią afazji" 15:45 Dyskusja 16:00 Piotr Szczotka:     "Budowanie bezpiecznej strefy klienta. Dotyk i przestrzeń, na przykładzie opracowania IMBW" 16:45 Dyskusja 17:00 Zakończenie Konferencji Rejestracja on-line prof. dr hab. n. med. Beata Karakiewicz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie